Kokoomuksen Lappeenrannan Kunnallisjärjestö ry

Vahva paikallistoimija
ja vaikuttaja

Vahva. paikallinen.

Olemme vahva Kokoomuslainen paikallistoimija ja vaikuttaja. Kokoomuksen arvojen mukaisesti perustamme politiikkamme yksilönvapauteen ja vastuuseen, tasa-arvoon, länsimaiseen demokratiaan ja talousjärjestelmään, humaanisiin periaatteisiin sekä etiikkaan.

Toimintamme arvolähtökohtina ovat kannustavuus, sivistys, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Haluamme turvata ihmisille mahdollisuuksien tasa-arvon, yksilöllisiä valintoja korostaen.

Kokoomus Lappeenrannassa

Erityisesti haluamme edistää Kokoomuslaisten arvojen toteutumista kotikaupunkimme ja koko Etelä-Karjalan kehittämisessä. Ei vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa.